KOSZYK JEST PUSTY PRZEJDŹ DO KOSZYKA

533 527 399

sklep@moira.com.pl

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH, KTÓRE WCHODZI W ŻYCIE DNIA 25 MAJA 2018 ROKU

 

W związku ze zmieniającymi się przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, pragniemy Państwa poinformować o szczegółach związanych z przetwarzaniem, jakiego dokonujemy lub możemy dokonywać.

Dlaczego to powinno to Państwa zainteresować?


Państwa dane osobowe oraz prawo zarządzania nimi i zapewnienia ich ochrony to element konstytucyjnego prawa do państwa prywatności.
25 maja 2018 roku wchodzą w życie przepisy o ochronie danych osobowych, które wynikają z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (w skrócie RODO lub GDPR w źródłach zagranicznych).

 

Kto oraz w jakim celu przetwarza Państwa dane?
Poniżej mogą Państwo uzyskać szczegółowych informacji dotyczących przetwarzania informacji w zalezności od skorzystanej usługi:

 1. Zakupy w sklepie internetowym
 2. Założenie konta w sklepie internetowym
 3. Subskrypcja newsletter e-mail lub sms

Poniżej znajdują się szczegóły dotyczące przetwarzania Państwa danych, z podziałem na cele przetwarzania, podstawę prawną, okres przez jaki dane będą przetwarzane, kategorie odbiorców, którym możemy przekazywać dane osobowe a także wskazanie administratora danych osobowych

 1. Cel: Sprzedaż towarów za pośrednictwem sklepu internetowego
  Podstawa prawna: Przetwarzanie realizujemy na podstawie Umowy sprzedaży, zawartej w momencie zakupu.
  Okres przetwarzania: Dane w zakresie potwierdzenia zakupu będą przetwarzane przez 5 lat od końca roku, w którym wystawiono rachunek.
  Kategorie odbiorców: Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym pocztę elektroniczną oraz podmiotom zapewniającym platformę sklepu internetowego.

 2. Cel: Rejestrowanie kont w sklepie internetowym
  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, wyrażona w momencie zakładania konta.
  Okres przetwarzania: Dane będą przetwarzane, aż do wycofania zgody realizowanej przez wyrejestrowanie konta.
  Kategorie odbiorców: Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym pocztę elektroniczną oraz podmiotom zapewniającym platformę sklepu internetowego.

 3. Cel: Rozsyłanie wiadomości – newsletter
  Podstawa prawna: Podstawą przetwarzania Państwa danych jest zgoda, wyrażona w momencie podawania adresu e-mail lub nr telefonu
  Okres przetwarzania: Dane będą przetwarzane, aż do wycofania zgody realizowanej przez wyrejestrowanie adresu e-mail lub nr telefonu
  Kategorie odbiorców: Dane mogą być udostępniane podmiotom zapewniającym pocztę elektroniczną oraz podmiotom zapewniającym platformę sklepu internetowego. 

W powyższych przypadkach Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest P.H.U. Moira wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadającą: adres miejsca wykonywania działalności i adres do doręczeń: Pabianice 95-200, ulica Młynarska 6. Numer identyfikacji podatkowej 7311455864, regon 471500108

Jakie prawa posiadają Państwo, na mocy RODO?
Przysługują Państwu prawa dostępu do swoich danych osobowych oraz informacji o ich przetwarzaniu oraz prawa aktualizacji podanych danych.
Mają Państwo prawo do żądania usunięcia, prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. 
W przypadku przetwarzania realizowanego na podstawie wyrażonej zgody informujemy, że mają Państwo możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na prawo do przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem.
Z przysługujących praw można skorzystać poprzez kontaktując się z Administratorem. 
Posiadają Państwo również prawo do wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

Informacje o przekazywaniu danych, dobrowolności podania oraz profilowaniu
Państwa dane osobowe przekazujemy jedynie podmiotom, z którym zawarliśmy umowę powierzenia przetwarzania, w celach wskazanych powyżej. W żadnym wypadku nie przekazujemy danych do Państw trzecich.
Dane osobowe podają Państwo dobrowolnie, jednak ich podanie jest niezbędne do zrealizowania celu w jakim dane będą przetwarzane. 
W przypadku żadnego z realizowanych celów nie jest związane profilowanie.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl